Početna2024-04-10T12:40:52+00:00

Psihološko savetovalište

Psihološko savetovalište

Psihološko savetovalište Filipović je osnovano 2003. godine. Osnivač je Ljiljana Filipović psiholog, porodični psihoterapeut.

Osnovna delatnost savetovališta je pružanje savetodavne, psihoterapijske i edukativne podrške/pomoći pojedincima, parovima, (bračnim parovima), porodicama, kada imaju psihičke smetnje, poremećaje ili prolaze kroz životne krize i zastoje. Svi ovi oblici rada namenjeni su takođe i onima koji nemaju nikakve psihičke smetnje, a žele da nauče da žive kvalitetnije i da budu lično/profesionalno zadovoljni i uspešni.

Pored individualnog rada sa psihoterapeutom na ličnom rastu i razvoju doprinose i grupni iskustveni treninzi na kojima se uče komunikacione veštine, metode efikasnog učenja unapređuje emocionalna pismenost, stiču i znanja potrebna za uspešno roditeljstvo.

Psihološko savetovalište Filipović je osnovano 2003. godine. Osnivač je Ljiljana Filipović psiholog, porodični psihoterapeut.

Osnovna delatnost savetovališta je pružanje savetodavne, psihoterapijske i edukativne podrške/pomoći pojedincima, parovima, (bračnim parovima), porodicama, kada imaju psihičke smetnje, poremećaje ili prolaze kroz životne krize i zastoje. Svi ovi oblici rada namenjeni su takođe i onima koji nemaju nikakve psihičke smetnje, a žele da nauče da žive kvalitetnije i da budu lično/profesionalno zadovoljni i uspešni.

Pored individualnog rada sa psihoterapeutom na ličnom rastu i razvoju doprinose i grupni iskustveni treninzi na kojima se uče komunikacione veštine, metode efikasnog učenja unapređuje emocionalna pismenost, stiču i znanja potrebna za uspešno roditeljstvo.

Psihoterapeut Ljiljana Filipović

Svakom klijentu, paru, porodici, pristupam poštujući njihove jedinstvene kapacitete za promenu. To postižem kroz integrativni pristup u kome kombinujem metode i tehnike Sistemske porodične terapije, Rebt terapije, Geštalt terapije, znanja iz komunikacionih i emocionalnih veština, i po potrebi Hipnoterapije.

U celokupnom svom radu rukovodim se osnovnim psihoterapijskim načelima poštovanja autonomije svakog klijenta, etičkih principa, poverljivosti i diskrecije. Nastojim da osposobim i osamostalim klijente za suočavanje sa budućim stresnim situacijama. Time želim da u njima pokrenem proaktivan, kreativan životni potencijal.

Psihoterapija

Psihoterapija je proces unapređivanja kvaliteta života i pospešivanja rasta i razvoja na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu

Porodična psihoterapija

Porodična psihoterapija je psihoterapijski pristup usmeren na poboljšanje međusobnih odnosa bračnog para, uže ili proširene porodice

Psihoterapija dece i mladih

Posebno bih istakla savetodavni, edukativni i psihoterapijski rad sa decom (osnovnoškolski uzrast) i adolescentima (srednjoškolcima i studentima)

Bračna terapija

Bračna psihoterapija je psihoterapijski pristup usmeren na poboljšanje međusobnih odnosa bračnog para

Kognitivno-Bihejvioralna psihoterapija

Šta je Kognitivno – Bihejvioralna terapija (KBT)?

To je vid psihoterapije koji naglašava uticaj mišljenja na to kako se osećamo i kako se ponašamo.

home-graphics-11

Sreća nije slučajna, a nije ni nešto što treba želeti.

Sreća je nešto što sami stvarate.

Funkcionalna depresija

Funkcionalna depresija ne postoji kao zvanična psihijatrijska dijagnoza već predstavlja sklop psihopatoloških ponašanja koji odgovara depresivnom poremećaju, ali ima svoje specifičnosti. Funkcionalna depresija predstavlja prisustvo depresivnih simptoma kod ljudi koji su funkcionalni u mnogim životnim oblastima, ali su nesrećni i pate u sebi, skrivajući to od okruženja. Tipične su i somatske smetnje ili [...]

Agresivnost kod dece

Agresivnost kao vrsta ponašanja je vrlo zastupljenja kod dece tokom njihovog odrastanja. To je fenomen sa kojim roditelji najčešće teško izlaze na kraj. Roditelji kažnjavaju takvo dečije ponašanje i neretko se osećaju bespomoćno, jer takav pristup ne dovodi do očekivanih rezultata. Agresivno ponašanje ne izostaje, naprotiv, ustaljuje se, pogoršava i usložnjava. Šta je [...]

Psihoterapija

Šta je psihoterapija? Šta je kreativni potencijal? Šta je dečija psihoterapija? Prva emisija serijala „Pravi izbor“ TV Enter. Ljiljana Filipović, psiholog i porodični psihoterapeut u svojoj uvodnoj emisiji novog serijala porodičnog savetovališta govori o značaju i domenima delovanja psihoterapije, uz priloge i odgovore na pitanja gledalaca. [...]

Zakažite seansu

GRUPNI EDUKATIVNI PROGRAMI

Kada treba da se obratite dečijem psihoterapeutu?

Kada treba da se obratite dečijem psihoterapeutu?

Go to Top