Početna2024-04-10T12:40:52+00:00

Psihološko savetovalište

Psihološko savetovalište

Psihološko savetovalište Filipović je osnovano 2003. godine. Osnivač je Ljiljana Filipović psiholog, porodični psihoterapeut.

Osnovna delatnost savetovališta je pružanje savetodavne, psihoterapijske i edukativne podrške/pomoći pojedincima, parovima, (bračnim parovima), porodicama, kada imaju psihičke smetnje, poremećaje ili prolaze kroz životne krize i zastoje. Svi ovi oblici rada namenjeni su takođe i onima koji nemaju nikakve psihičke smetnje, a žele da nauče da žive kvalitetnije i da budu lično/profesionalno zadovoljni i uspešni.

Pored individualnog rada sa psihoterapeutom na ličnom rastu i razvoju doprinose i grupni iskustveni treninzi na kojima se uče komunikacione veštine, metode efikasnog učenja unapređuje emocionalna pismenost, stiču i znanja potrebna za uspešno roditeljstvo.

Psihološko savetovalište Filipović je osnovano 2003. godine. Osnivač je Ljiljana Filipović psiholog, porodični psihoterapeut.

Osnovna delatnost savetovališta je pružanje savetodavne, psihoterapijske i edukativne podrške/pomoći pojedincima, parovima, (bračnim parovima), porodicama, kada imaju psihičke smetnje, poremećaje ili prolaze kroz životne krize i zastoje. Svi ovi oblici rada namenjeni su takođe i onima koji nemaju nikakve psihičke smetnje, a žele da nauče da žive kvalitetnije i da budu lično/profesionalno zadovoljni i uspešni.

Pored individualnog rada sa psihoterapeutom na ličnom rastu i razvoju doprinose i grupni iskustveni treninzi na kojima se uče komunikacione veštine, metode efikasnog učenja unapređuje emocionalna pismenost, stiču i znanja potrebna za uspešno roditeljstvo.

Psihoterapeut Ljiljana Filipović

Svakom klijentu, paru, porodici, pristupam poštujući njihove jedinstvene kapacitete za promenu. To postižem kroz integrativni pristup u kome kombinujem metode i tehnike Sistemske porodične terapije, Rebt terapije, Geštalt terapije, znanja iz komunikacionih i emocionalnih veština, i po potrebi Hipnoterapije.

U celokupnom svom radu rukovodim se osnovnim psihoterapijskim načelima poštovanja autonomije svakog klijenta, etičkih principa, poverljivosti i diskrecije. Nastojim da osposobim i osamostalim klijente za suočavanje sa budućim stresnim situacijama. Time želim da u njima pokrenem proaktivan, kreativan životni potencijal.

Psihoterapija

Psihoterapija je proces unapređivanja kvaliteta života i pospešivanja rasta i razvoja na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu

Porodična psihoterapija

Porodična psihoterapija je psihoterapijski pristup usmeren na poboljšanje međusobnih odnosa bračnog para, uže ili proširene porodice

Psihoterapija dece i mladih

Posebno bih istakla savetodavni, edukativni i psihoterapijski rad sa decom (osnovnoškolski uzrast) i adolescentima (srednjoškolcima i studentima)

Bračna terapija

Bračna psihoterapija je psihoterapijski pristup usmeren na poboljšanje međusobnih odnosa bračnog para

Kognitivno-Bihejvioralna psihoterapija

Šta je Kognitivno – Bihejvioralna terapija (KBT)?

To je vid psihoterapije koji naglašava uticaj mišljenja na to kako se osećamo i kako se ponašamo.

home-graphics-11

Sreća nije slučajna, a nije ni nešto što treba želeti.

Sreća je nešto što sami stvarate.

Davati deci džeparac ili ne?

Davati deci džeparac ili ne - jedna je od večitih dilema koje muče roditelje. Iako džeparac ima svoje nedostatke, on je generalno pozitivna roditeljska tehnika osamostaljivanja dece.  To je deo njihovog uspešnog uključivanja u pravila sveta odraslih u kome raspolaganje novcem na pravi način predstavlja jednu od važnih životnih veština. Zbog toga većina [...]

Činioci uspešnosti u partnerskim odnosima

Pitanje šta je značajno za kvalitet partnerskih odnosa mi često postavljaju klijenti u predbračnom savetovanju. Značajan činilac uspešnosti je zrelost za ulazak u partnerske odnose koja podrazumeva završetak procesa separacije i individuacije od primarne porodice, spremnost za samostalan život i donošenje odluka. To istovremeno znači i izgrađivanje realne slike o sebi i jasno [...]

Adolescencija

1. Kada počinje i koliko traje period adolescencije? Period adolescencije je nastavak puberteta i počinje ranom adolescencijom oko 15 god., razvija se ka punoj adolescenciji od 15-19 god. i završava postadolescencijom od 19-24 godine. 2. Koje su njegove karakteristike? Svaki od ovih perioda ima svoje karakteristike i razvojne teškoće koje treba razlikovati od [...]

Zakažite seansu

GRUPNI EDUKATIVNI PROGRAMI

Kada treba da se obratite dečijem psihoterapeutu?

Kada treba da se obratite dečijem psihoterapeutu?

Go to Top