Većina parova predugo čeka dok ne potraži pomoć terapeuta. Dolaze kad konflikti kulminiraju, kad jedan drugog jako iritiraju i kad je komunikacija svedena na formalne dogovore o svakodnevnoj organizaciji života. Ako osećate da ste se emocionalno distancirali, da ne dobijate dovoljno posvećenosti u pažnji, vremenu, razumevanju i podršci treba da potražite pomoć bračnog terapeuta.

Obratite se bračnom terapeutu:

• Kada su vam odnosi rivalski i svode se na diskusiju ko je u pravu.

• Kada ste zaglavljeni i ne uspevate sami da rešite problem

• Kada ne funkcionišete dobro u seksu

• Kada trpite verbalno, fizičko ili seksualno nasilje

• Kada ste doživeli neku krizu, bolest, gubitak posla, člana porodice…

Pogledajte video Komunikacija u braku