Razgovor sa psihoterapeutom je otkrivanje svog pogleda na svet, svojih potencijala i teškoća u životu. Psihoterapeut je stručnjak sa kojim se gradi odnos poverenja, sigurnosti, prihvatanja i podrške. Važno je da to bude osoba sa kojom ste iskreni, otvoreni i kojoj možete da verujete.

Dobar odnos klijenta i psihoterapeuta je preduslov za uspešnu terapiju i zato terapeuta treba birati. Dobar psihoterapeut je otvoren, iskren, autentičan, stručan, empatičan, emocionalno inteligentan, vešt u komunikaciji, zbog čega lako gradi osećaj razumevanja i povezanosti sa klijentima. Psihoterapeut će vam pomoći da prepoznate i promenite uverenja koja vas uvode u neadekvatne emocije i ponašanja. Sluša vas bez osuđivanja i u potpunosti vas prihvata, što doprinosi izgradnji sigurne terapijske baze za nastupajuće terapijske promene o kojima se kao i o ciljevima terapije dogovarate.

Na psihoterapiji će se promeniti samo ono što klijent želi da promeni i u meri u kojoj želi. Psihoterapeut pomaže klijentu da o tome stvara uvide, i efikasno primenjuje tehnike potrebne za promene uz prevazilaženje svojih otpora. Sve što klijent saopštava terapeutu predstavlja profesionalnu tajnu i ne sme se bez dozvole klijenta nikom saopštiti.


Psihoterapija je korisna i potrebna na svim uzrastima:

• Deci je potrebna sa ciljem da se zaustave psiho patološki procesi tokom odrastanja i omogući dostizanje normalne zrelosti.
• Adolescentima da sazrevaju tako da se podstakne proces separacije i individuacije, da se prevaziđu razvojne teškoće i poremećaji, da se odklone zastoji u učenju i profesionalnom razvoju.
• Odraslima za prevenciju, ublažavanje i odklanjanje psihičkih smetnji i poremećaja i unapređenje kvaliteta života.
• Starijim osobama psihoterapija pomaže u jačanju motivacije i istrajnosti za lečenje organskih obolenja i bržem oporavku nakon bolesti, za podsticanje bavljenja fizičkim, rekreativnim aktivnostima i druženja.

Psihoterapija je potrebna svima koji žele da unaprede kvalitet života i budu lično i profesionalno ostvareni i zadovoljni.


Kada treba da idete na psihoterapiju?

Na psihoterapiju treba da idete ako ste zbunjeni i nesigurni u svoj sledeći korak u životu, kada želite da se izvučete iz neke životne krize, ako ste depresivni, anksiozni, imate probleme u partnerskom odnosu i porodici, ako ste u stresu ili ste u nekoj životnoj promeni, tranziciji (promena posla, mesta boravka, razvod, gubitak posla, gubitak bliske osobe…)


Koliko traje psihoterapija?

Boljitak i napredak u psihoterapiji se može osetiti već nakon nekoliko seansi ali da bi se postigla stabilnost ostvarenih promena potrebno je nekoiliko meseci rada. Trajanje psihoterapije zavisi od ličnosti klijenta, njegove životne istorije, aktuelne situacije, vrste i trajanja problema, psihoterapijske metode i terapijskog cilja.
Ljiljana Filipović, porodični psihoterapeut

Zakažite sastanak