Šta je Kognitivno – Bihejvioralna terapija?

Kognitivno – Bihejvioralna Terapija (KBT) je vid psihoterapije koji naglašava uticaj mišljenja na to kako se osećamo i kako se ponašamo.

Postoji veliki broj pristupa u okviru KBT-a, a najpoznatiji od njih su Kognitivna terapija (KT) Arnolda T. Beka (Arnold T. Beck) i Racionalno-Emotivno – Bihejvioralna Terapija (REBT) Alberta Ellisa (Allbert Ellis).

Kako funkcioniše KBT terapija ?

Bazira se na kognitivnom modelu emocionalnih reakcija koji podrazumeva da naše misli uzrokuju naša osećanja i ponašanja, a ne spoljašnji događaji sami po sebi. To znači da je moguće da putem svojih misli upravljamo svojim osećanjima i ponašanjem.

Kako? Tako što menjamo način na koji razmišljamo o toj situaciji.

Šta donosi promena načina razmišljanja ?

Ova promena načina razmišljanja donosi:

Realniju procenu neprijatnosti nekog događaja i mišljenje bazirano na činjenicama, a ne na pretpostavkama.

Veću toleranciju na privremeni neuspeh i neprijatnosti.

Prihvatanje sebe i drugih kao pogrešivih bića i omogućava ostvarivanje, do sada teško ostvarivih ciljeva!

Kakav je KBT u odnosu na druge psihoterapijske pristupe ?

Kratkotrajnija– očekivani psihoterapijski rezultati postižu se nakon kraćeg broja seansi, što potvrđuje značajan broj istraživanja o efikasnosti ovog vida terapije.

Direktivnija – terapeut je veoma aktivan, on sluša, podržava, postavlja pitanja, usmerava, podučava, daje smernice i zadatke. Terapeut pokazuje klijentu kako – kojim načinom razmišljanja ili ponašanja će najpre ostvariti svoje ciljeve.

Da li to znači da je klijent pasivan?

Ne ! Klijent postavlja ciljeve, aktivno radi na promeni svog načina mišljenja, isprobava nove oblike ponašanja i obavlja razne vidove praktičnih „domaćih zadataka“,

Da li su domaći zadaci neophodni?

Da! Jedna seansa nedeljno na psihoterapiji, nije dovoljna da bi se ostvarili ciljevi i promenile misli kojih smo se dugo vremena držali.

Edukativnija- jer uči klijenta konkretnim konceptima i tehnikama koje će mu omogućiti da trajno promeni svoj način reagovanja, i da sam sebi pomogne da se oseća dobro. Učenjem kako sebi da pomogne, klijent uči i kako da bude sam sebi terapeut.

Fokusiranija – KBT je usmerena na ostvarivanje klijentovih ciljeva „sada i ovde“, što znači da se bavi aktuelnim problemima i nalazi najbrže načine da se ti problemi reše.

Da li to znači da prošlost nije bitna?

NE! Iskustva iz prošlosti veoma su važna, jer doprinose razvoju neadekvatnih načina mišljenja i ponašanja. Ipak, KBT smatra da je mnogo korisnije i važnije razumeti kako mi sada sebe uznemiravamo i blokiramo. KBT uči klijente da otkriju uverenja o sebi, drugima i svetu koja su naučili u prošlosti i da procene da li su ta uverenja tačna, logična i korisna u sadašnjosti.

Obratite se REBT terapeutu:

Kada imate teškoće u uspostavljanju i održavanju emocionalne kontrole, kada imate oscilacije u promeni raspoloženja, tremu pri javnim nastupima, i komunikaciji sa nadređenima i autoritetima, kada ste napeti, depresivni, imate strahove, osećate posledice delovanja stresova na zdravlje-nesanicu, glavobolje, psihosomatske smetnje, kad imate zastoje ili krize u životu, izgubite samopouzdanje, osećate se usamljeno ili manje vredno.