Edukativno iskustveni treninzi: Asertivni trening-trening komunikacionih veština i samopouzdanja i Trening emocionalne pismenosti, predstavljaju osnovu za odbranu od stresa i postavljanje granica onima koji ugrožavaju naša prava i potrebe. Oni omogućavaju sticanje znanja i veština koja doprinose poboljšanju kvaliteta života na ličnom i profesionalnom planu.

Asertivni trening veći naglasak stavlja na komunikaciju i osposobljavanje osobe da se zauzima za sebe, što doprinosi povećanju lične sigurnosti i stabilnosti. Na ovom treningu polaznik se osposobljava da stekne realnu sliku o sebi i drugima, da prihvata svoja prava i poštuje prava drugih u komunikaciji.

Društvene okolnosti u kojima živimo preplavljeni kompetitivnim međuljudskim odnosima i agresivnim stilom komunikacije nam nameću potrebu da steknemo znanja i veštine potrebne da se odbranimo od agresivnih i manipulativnih osoba koje krše naša prava.

Psihoterapeutu se možete obratiti i onda kada nemate psihičke smetnje, a želite da naučite da živite kvalitetnije, zdravije, da budete lično i profesionalno zadovoljniji i uspešniji. Pored individualnog rada sa psihoterapeutom ličnom rastu i razvoju doprinose i grupni iskustveni treninzi na kojima se uče komunikacione veštine i unapređuje emocionalna pismenost.

Kome je namenjen asertivni trening?

Namenjen je adolescentima i odraslima koji žele da rade na svom ličnom rastu i razvoju. Obzirom da su profesionalno i lično dve strane istog novčića namenjen je budućim psihoterapeutima, stručnim saradnicima u školama i svima koji savetodavno rade sa klijentima, stručnjacima za ljudske resurse, jer će im omogućiti unapređenje ličnih – profesionalnih kompetencija za kvalitetniju i uspešniju praksu. Za vaš CV na kraju treninga dobijate sertifikat, a budućim psihoterapeutima I savetnicima 16h treninga se računa za sate ličnog rada.

Kakva je korist od edukacije za trenera?

Ukoliko oni koji već savetodavno rade sa ljudima žele da postanu treneri mogu da nakom završene iskustvene edukacije nastave edukaciju za trenera asertivne komunikacije ili emocionalne pismenosti, da bi stekli znanja i veštine potrebne za organizovanje iskustvenih radionica. Edukacija za trenera nakon završetka iskustvenog treninga traje još 16h. Budućim savetnicima i psihoterapeutima se tada priznaje 32h rada na sebi.

Pogledajte video materijal na temu Emocionalna inteligencija i Komunikacione veštine