Kome je namenjena?

Kako biti uspešan roditelj? Ima li zahtevnijeg zadatka? Gde to roditelji mogu saznati u čemu greše i šta bi mogli da rade drugačije?

Škola roditeljstva je oblik grupnog iskustvenog edukativnog rada u kome učestvuju roditelji, budući roditelji ili odrasli sa substitutivnim ili korodiljskim ulogama.

Koji su ciljevi škole roditeljstva?

Opšti cilj je da se u okvirima grupnog radioničarskog rada omogući roditeljima da u bezbednom kontekstu kroz odigravanje i grupne diskusije razreše svoje dileme i probleme, razmene i obogate svoja iskustva i saznanja. To iskustveno učenje će doprineti osnaživanju njihove roditeljske uloge i građenju autentičnog vaspitnog stila.

Autoritet roditelja je jedan od najsigurnijih validacionih kriterijuma za nivo lične, porodične, bračne i roditeljske kompetencije.

Otuda je primarni cilj edukacije da roditelji preispitaju svoje vaspitne stilove sa aspekta roditeljske uloge i odgovornosti u izgrađivanju autoriteta, upotrebe roditeljske moći u procesu zadovoljavanja potreba deteta.

Da bi na konstruktivan način realizovali uspostavljanje autoriteta edukacija je usmerena na oblast nagrađivanja i kažnjavanja i strategija i tehnika sprečavanja i rešavanja sukoba. U okviru strategija i tehnika za sprečavanje i konstruktivno rešavanje sukoba posebna pažnja poklanja se učenju emocionalne kontrole, primene aktivnog slušanja, primene modela nenasilne komunikacije i konstruktivnog kritikovanja.

Škola roditeljstva je zamišljena kao kontinuirana edukacija od 8 radionica koje bi se realizovale u dva bloka po četiri radionice tokom vikenda.

Koje su ostale oblasti edukacije?

Pored škole roditeljstva u savetovalištu će biti organizovane i posebne edukacije za one roditelje koji imaju želju da se edukuju:

U oblasti kreiranja podsticajne, podržavajuće, klime porodičnih odnosa, koja zahteva usaglašavanje različitih vaspitnih modela da bi deci postavljali fleksibilne granice koje su u skladu sa njihovim razvojnim potrebama i izazovima spoljašnje sredine. Svaka razvojna faza kroz koju dete tokom odrastanja prolazi zahteva prilagođavanje i reorganizaciju porodičnog života.

U skladu sa tim se formiraju grupe roditelja dece određenog uzrasta i sagledavaju konkretni problemi.

Sem toga roditelji se mogu edukovati za prolazak kroz stresne, krizne situacije u porodici kao što su: teška bolest i smrt u porodici, razvod, formiranje nove porodice nakon razvoda, preseljenje u drugi grad ili državu, gubitak posla, jednog roditelja itd.

Potrebno je samo u formularu za prijavu treninga naglasiti za koju ste od ponuđenih edukacija zainteresovani.

Pogledajte video: Škola roditeljstva