Program savetovališta

Bračni ili partnerski konflikti

 • Ako su vaši bračni ili partnerski odnosi konfliktni zbog neusaglašenosti oko razlika, psihoterapija će vam pomoći u procesu traženja kompromisnih rešenja;
 • Ako ste nezadovoljni svojim seksualnim životom;
 • Kad ste zabrinuti zbog ličnih seksualnih smetnji i disfunkcija;

Porodični problemi

 • Kad ne uspevate kao roditelji da uskladite različite vaspitne modele, kad imate nesporazume u međusobnoj komunikaciji ili sa decom;
 • Kad ste zabrinuti zbog razvojnih teškoća vaše dece u motivaciji za učenje, koncentraciji, pamćenju, druženju, odnosu prema autoritetima, emocionalnom vezivanju;

Teškoće u komunikaciji

 • Trema prilikom javnih nastupa ili ocenjivanja Vaših rezulata rada – učenja;
 • Nelagodnost u komunikaciji sa drugima u porodici, ljubavi i seksu, sa prijateljima, profesorima, šefovima;
 • Zatvorenost u sebe – otežano uspostavljanje komunikacije;

Emocionalni problemi

 • Velike oscilacije u promeni raspoloženja i emocija.
 • Teškoće u uspostavljanju i održavanju emocionalne kontrole.
 • Teškoće u izboru partnera i emocionalnoj razmeni sa partnerom.
 • Posledice delovanja stresova na zdravlje – nesanicu, glavobolju i druge psihosomatske smetnje.
 • Zastoje ili krize u životu kad izgubite samopouzdanje, neodlučni ste, uplašeni, napeti, depresivni, osećate se usamljeni i manje vredni…

Profesionalni problemi

 • Stresove na poslu u odnosima sa kolegama, rukovodiocima;
 • Teškoće u obavljanju profesionalne delatnosti i napredovanju;
 • Kako da se izborite sa mobingom na poslu?

Primena hipnoterapije:

 • Razni oblici socijalne anksioznosti (blokirajuća trema) pri javnim nastupima kod učenika, studenata, profesionalaca;
 • Jačanje samopouzdanja;
 • Problemi pamćenja, koncentracije, i motivacije za učenje;
 • Redukcija stresa i oslobadjanje od jakih neprijatnih emocija ( redukcija besa, osećanja krivice, jake anksioiznosti,…)
 • Prevazilaženje loših navika ;
 • Oslobađanje od viška telesne težine;
 • Prevazilaženje zavisnosti od pušenja;

– Kada nemate psihičke smetnje, a želite da naučite da živite kvalitetnije, zdravije, da budete lično i profesionalno uspešniji.