Psihološko savetovanje je, kao i psihoterapija, proces, usmereno je na cilj i ima jasnu i definisanu strukturu.

Odvija se u formi razgovora, jednom ili, retko, dva puta nedeljno. Klijent dolazi sa konkretnim problemom koji ne uspeva sam da reši i obično želi da nauči veštine koje omogućavaju rešavanje tog problema. Za razliku od problema kojima se bavi psihoterapija, klijent na savetovanje dolazi sa problemom koji ne prožima više oblasti njegovog života i obično se može rešiti u malom broju seansi (do desetak).

Savetodavni rad se može obavljati sa pojedincima, parovima ili u posebno dizajniranim grupama.

Kada se za savetovanje obraćaju pojedinci ?

Pojedinci traže savetovanje najčešće vezano za probleme sa učenjem (zastoj u učenju, đaci i studenti), upravljanje stresom, organizaciju i upravljanje vremenom, veštine komunikacije, rešavanje problema i donošenje odluka. Između savetodavnih seansi klijenti rešavaju zadatke dogovorene na seansi a u skladu sa prethodno dogovorenim ciljem.

Kada se za savetovanje obraćaju parovi ?

Savetodavni rad sa parovima ( predbračno i bračno savetovanje) se može odvijati u svim fazama veze. Preporučuje se kada kod para postoji nezadovoljstvo i po svojom suštini je preventivni rad na sprečavanju poremećaja kod para. Razlika između nezadovoljstva i poremećaja kod para je u emocionalnom stanju u kome se par veći deo vremena nalazi, a za koje je povod u samom partnerskom odnosu (seksualni problemi, podela poslova, trošenje novca, zajedničko vreme, vaspitanje dece, različite vrednosti…). Ako preovladavaju negativne, a zdrave emocije (ljutnja, zabrinutost, razočaranost postupcima partnera), govorimo o nezadovoljstvu, a ako preovladavaju negativne i nezdrave emocije (bes, anksioznost, povređenost, ljubomora) radi se o poremećaju. Poremećaj kod para se tretira psihoterapijom. Nezadovoljstvo kod para se prevazilazi psihoedukacijom, učenjem emocionalnih i komunikacionih veština (trening asertivnosti) i učenjem drugih veština koje su paru neophodne da održi zdravu vezu ili da donese odluku o prekidu veze ako je to u obostranom interesu partnera.