Psihoterapeut Ljiljana Filipović

  • psiholog
  • porodični psihoterapeut
  • REBT savetnica
  • klinički hipnoterapeut
  • sertifikovani asertivni trener
  • sertifikovani trener emocionalne pismenosti
  • nosilac srpskog sertifikata za psihoterapiju i sertifikata Evropske asocijacije za psihoterapiju

Obrazovanje:

Filozofski fakultet u Beogradu – grupa za psihologiju

Edukacije iz psihoterapije:

• Četvorogodišnja edukacija iz sistemske porodične terapije Instituta za Mentalno zdravlje u Beogradu – zvanje porodičnog psihoterapeuta; Edukaciju vodile: Desa Nagulić I Dr. Nevena Čaloska

• Napredni nivo edukacije za sistemsku praksu sa porodicama, parovima i pojedincima Institute of Family Therapy, London; Edukaciju vodile: Dr. Desa Marković I Olivera Marković

• Napredni nivo edukacije iz racionalno-emocionalno-bihejvioralne terapije, Albert Ellis Institute, New York; Edukaciju vodila: Zorica Marić

• Edukacija iz psihoseksualne terapije; Edukaciju vodila: Dr. Desa Marković

• Edukacija za primenu šema terapije u eadu sa parovima I poremećajima ličnosti; Edukaciju vodila : Dr. Tijana Mirović

Edukacija iz hipnoterapije:

• Edukativni seminar Majstorska hipnoza – treći nivo profesionalne edukacije iz hipnoze i hipnoterapije zvanično priznat od strane Evropskog saveza za psihoterapiju; Edukaciju vodio: Milenko Vlajkov

• Training of Clinical Hipnotherapy-International Academy of Hypnosis and Persuasion; TRning vodila: Daniela Lukić

Ostale edukacije:

• Edukacije za primenu programa psihosocijalne podrške u prevenciji poremećaja ponašanja i bolesti zavisnosti kod dece i adolescenata u grupnom radu sa njima i njihovim roditeljima, organizovane od strane nadležnih zdravstvenih ustanova pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i sporta.

• Edukacija iz metoda i tehnika aktivnog učenja vođena od strane psihologa sa Instituta za psihologiju, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i sporta;

• Edukacija za primenu modela nenasilne komunikacije u rešavanju konflikata namenjena grupnom radu sa učenicima osnovnih i srednjih skola i njihovim roditeljima;

• Edukacija za trenera emocionalne pismenosti i asertivne komunikacije;

Iskustvo:

• Dugogodišnje iskustvo u radu sa razvojnim problemima puberteta i adolescencije;

• Dugogodišnje iskustvo u savetodavnom, edukativnom, dijagnostičkom i psihoterapijskom radu sa porodicama, parovima i pojedincima, za čije obavljanje poseduje licencu resornog Ministarstava za rad i socijalna pitanja;

Projekti:

• Autor emisije „Porodično savetovalište“ na TV Enter;

• Saradnik jutarnjeg programa RTV Studio B i RTS, kao i Vodiča za roditelje na RTV B92;

• Autor, u saradnji sa novinarkom Vesnom Zdravković, emisije „Porodično savetovalitše“ na TV Studio B;

• Autor emisije „Preokviravanje” radija, Studio B;

• Stručni konsultant RTS-a u programu „Svet zdravlja“.

• Saradnik časopisa Ilustrovana politika, Blic žena, Viva, Stil, Story, Cica, dnevnog lista Politika, Bilje zdravlje…

Oblasti rada

Zakažite seansu