Hipnoterapija je primena hipnoze u terapijske svrhe. Primenjuje se kada je potrebno prevazići inhibicije u nesvesnom.

Primena hipnoterapije predstavlja sastavni deo mog integrativnog pristupa psihoterapiji što podrazumeva postupno ili uporedno korišćenje različitih psihoterapijskih metoda u cilju što boljeg prilagodjavanja potrebama svakog klijenta i efikasnijeg otklanjnjanja smetji i poremećaja.

Hipnoza je metoda koja može da bude efikasna samostalno ali i da pospeši efikasnost drugih psihoterapijskih metoda.

U uvodnom razgovoru sa klijentima se fokusiram se na razjašnjavanje ciljeva terapije i načina na koji ih hipnozom možemo postići, kao i na to koje predstave i iskustva klijent ima o hipnozi.

Najčešće prestave klijenata su da je veština hipnotisanja, ustvari tehnika manipulacije tudjom voljom, da hipnotizer ulazi u podsvest i kontroliše klijentovo ponašanje.

Hipnoterapija

Nasuprot tome primena hipnoze u medicnske svrhe zahteva pre svega voljni pristanak i saradnju sa hipnoteraputom da bi se postiglo duboko stanje opuštenosti uma i tela, u kome klijent postiže koncentrisano stanje svesti, snažnu usmerenost pažnje na sugerisani sadržaj, na slike koje stvaraju terapeutove sugestije.

U stanju hipnotičkog transa delotvorno je to što se osobi sugeriše način rešavanja problema odnosno odklanjnjanja tegoba. Da bi to bilo uspešno treba da se stvori odnos poverenja izmedju klijenta i terapeuta u kome bi klijent bio oslobodjen svojih iracionalnih strahova da će teraput manipulisati njim ili da neće moći da se probudi iz stanja hipnotičkog sna. Klijenti se spontano bude po završetku seanse sećajući se njenog toka.

Obaveza hipnoterapeuta je da klijentu daje samo sugestije o kojima su se prethodno dogovorili a koje su korisne i prihvatljive za klijenta u pogledu njegovih vrednosti i uverenja.

Ako klijent ne može da se oslobodi predrasuda, strahova, ili ako nije podložan sugestiji ili ima slabu sposobnost koncentracije i vizuelizacije, hipnoza nije metoda izbora.

Pogledajte video : Hipnoterapija protiv gojaznosti i pušenja