Za prevenciju stresa veoma je značajno da se razvijaju i neguju zdrave navike i principi samokontrole ponašanja i emocija kao i da se jačaju karakterne osobine kao što su samopoštovanje, samopouzdanje i motivacija da se stvaraju pozitivna iskustva sa stresom, da se izgrade pozitivni mehanizmi odbrane i stvore preduslovi za bolje suočavanje i prevazilaženje stresnih situacija…

Zakažite sastanak