Psihoterapija

Psihoterapija je proces unapređivanja kvaliteta života i pospešivanja rasta i razvoja na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu

Porodična psihoterapija

Porodična psihoterapija je psihoterapijski pristup usmeren na poboljšanje međusobnih odnosa bračnog para, uže ili proširene porodice

Bračna

Bračna psihoterapija je psihoterapijski pristup usmeren na poboljšanje međusobnih odnosa bračnog para

Kognitivno-Bihejvioralna psihoterapija

Kognitivno – Bihejvioralna Terapija (KBT) je vid psihoterapije koji naglašava uticaj mišljenja na to kako se osećamo i kako se ponašamo.

Psihoterapija dece i mladih

Psihoterapija dece i adolescenata bitno se razlikuje od psihoterapije odraslih osoba, a to se naročito odnosi na ulogu terapeuta, odnos i saradnju s roditeljima jer od saradnje s roditeljima zavisi prihvatanje terapije.

Hipnoterapija

Hipnoterapija je primena hipnoze u terapijske svrhe. Primenjuje se kada je potrebno prevazići inhibicije u nesvesnom.

Terapija cvetnim esencijama

Flori terapija-terapija cvetnim esencijama, deluje na sva tri nivoa ljudskog funkcionisanja-fizičkom, mentalnom, i emocionalnom, zbog čega predstavlja holistički pristup problemima.

Seksualna terapija

Kako sistemski porodični pristup tretira teorijski i praktično seksualne probleme klijenata?