Većina parova predugo čeka dok ne potraži pomoć terapeuta. Dolaze kad konflikti kulminiraju, kad jedan drugog jako iritiraju i kad je komunikacija svedena na formalne dogovore o svakodnevnoj organizaciji života. Ako osećate da ste se emocionalno distancirali, da ne dobijate dovoljno posvećenosti u pažnji, vremenu, razumevanju i podršci treba da potražite pomoć bračnog terapeuta.

Obratite se bračnom terapeutu:

• Kada su vam odnosi rivalski i svode se na diskusiju ko je u pravu.
• Kada ste zaglavljeni i ne uspevate sami da rešite problem
• Kada ne funkcionišete dobro u seksu
• Kada trpite verbalno, fizičko ili seksualno nasilje
• Kada ste doživeli neku krizu, bolest, gubitak posla, člana porodice…

Kada treba da se obratite porodičnom terapeutu?

Porodična psihoterapija je pristup usmeren ka poboljšanju odnosa bračnog para, uže ili proširene porodice. Ona sagledava pojedince i kao individue i kao delove porodičnog sistema na koji utiču i koji na njih utiče. Porodični psihoterapeut radi sa pojedincima, parovima i porodicama.

Obratite se porodičnom psihoterapeutu:

Kada ne uspevate kao roditelji da uskladite različite vaspitne modele, kad imate nesporazume u međusobnoj komunkaciji i komunikaciji sa decom, kad ste zabrinuti zbog razvojnih smetnji i poremećaja, zbog teškoća u motivaciji za učenje, koncentraciji, pamćenju, druženju, odnosu prema autoritetima, emocionalnom vezivanju.

Kada treba da se obratite REBT terapeutu?

Naše misli uzrokuju naša osećanja i ponašanja a ne događaji sami po sebi. Prema tome putem misli mi upravljamo svojim osećanjima i ponašanjem.

Obratite se REBT terapeutu:

Kada imate teškoće u uspostavljanju i održavanju emocionalne kontrole, kada imate oscilacije u promeni raspoloženja, tremu pri javnim nastupima, i komunikaciji sa nadređenima i autoritetima, kada ste napeti, depresivni, imate strahove, osećate posledice delovanja stresova na zdravlje-nesanicu, glavobolje, psihosomatske smetnje, kad imate zastoje ili krize u životu, izgubite samopouzdanje, osećate se usamljeno ili manje vredno.

Ja primenjujem integrativni prisup što znači kombinaciju u primeni sistemske porodične i REBT terapije prilagođenu svakom klijentu i njegovom problemu.
Posebno bih istakla psihoterapijski rad sa decom (osnovnoškolski uzrast) i adolescentima (srednjoškolci i studenti), za koji imam mnogobrojne edukacije i dugogodišnje iskustvo. U radu sa njima koristim principe razvojne psihologije i uzrastu prilagođene pristupe porodične i REBT terapije.

Predbračno savetovanje

Obratite se porodičnom terapeutu za savet kada imate dilemu oko izbora partnera ili ste odlučili da se što bolje usaglasite sa partnerom pre stupanja u brak.

Profesionalna orijentacija

Ako imate dilemu oko upisa srednje škole i fakulteta obratite se za pomoć terapeutu koji će vam dati savete kako da donesete ispravnu odluku.

Zakažite sastanak