Trening emocionalne pismenosti

Trening emocionalne pismenosti doprinosi boljem razumevanju sopstvenih emocija i njihove povezanosti sa životnim uverenjima i ponašanjem

Asertivni trening

Asertivni trening-trening komunikacionih veština i samopouzdanja i Trening emocionalne pismenosti, predstavljaju osnovu za odbranu od stresa i postavljanje granica onima koji ugrožavaju naša prava i potrebe.

Škola roditeljstva

Kako biti uspešan roditelj? Ima li zahtevnijeg zadatka? Gde to roditelji mogu saznati u čemu greše i šta bi mogli da rade drugačije?

Efikasno učenje

Metode efikasnog učenja su učenje putem odkrića i primena mapa uma. Tokom učenja putem otkrića razvija se kod učenika radoznalost, kreativnost i zadovoljstvo zbog sticanja novih saznanja – unutrašnja motivacija.

Utisci učesnika

Vaše povratne informacije mi mnogo znače, kao podsticaj za dalji radni elan i nove zajedničke pobede.