Trening emocionalne pismenosti doprinosi boljem razumevanju sopstvenih emocija i njihove povezanosti sa životnim uverenjima i ponašanjem. Emocionalno pismena osoba ima kontrolu nad svojim emocijama i ima uvid u to kako one utiču na druge, svesna je pozitivnih funkcija neprijatnih osećanja, zbog toga ne izbegava situacije koje su neprijatne i ne izbegava da opravdano izazove neprijatnost kod drugih. Ona voli sebe i druge i to izražava u komunikaciji. Njen komukacioni stil je pretežno asertivan, izražava svoje stavove i uverenja na način koji ne ugrožava drugoga.

Društvene okolnosti u kojima živimo sa pretežno agresivnim stilom komunikacije, nameću potrebu da se branimo od stresova i postavljamo granice onima koji ugrožavaju naša prava.

Učenje ljudi da se asertivno zauzmu za sebe i da emocionalno pismeno izražavaju svoje potrebe i osećanja predstavlja okosnicu proaktivnog odnosa prema životu. Samim tim učenje asertivnosti i emocionalne pismenosti spada u osnovne ciljeve psihoterapije i savetovanja.

Kome je namenjen?

Trening je namenjen adolescentima I odraslima koji žele da unaprede kvalitet svog života.

Edukativno iskustveni treninzi su takodje namenjeni i stručnjacima iz humanističkih naukapraktičarima, kojima se iskustveni trening računa kao 16h ličnog rada. Ako žele da postanu sertifikovani treneri asertivne komunikacije i emocionalne pismenosti, da steknu znanja i veštine potrebne za organizovanje iskustvenih radionica, potrebno je da završe još 16h edukacije za trenera. Program treninga predstavlja kombinaciju elemenata tri psihoterapijska pristupa – transakcione analize, porodične terapije i REBT-a.

Kakva je korist od edukacije za trenera?

Program treninga za trenera je takođe koristan budućim psihoterapeutima i savetnicima, jer će im dati veće mogućnosti od iskustvenog nivoa programa za unapređenje ličnih – profesionalnih kompetencija, za kvalitetniju i uspešniju profesionalnu praksu. Za vaš CV ćete dobiti sertifikat za trenera, a budućim psihoterapeutima I savetnicima 32h treninga se računa za sate ličnog rada.

Većina zaposlenih radi pod pritiskom rivalskih, konfliktnih odnosa na poslu. Istraživanja pokazaju da dobri međuljudski odnosi zaposlenih utiču na porast produktivnosti rada. Zbog toga je veoma značajno uvesti u kolektive obuke za zaposlene u oblastima komunikacionih i emocionalnih veština. To se odnosi kako na iskustvene treninge, tako i na treninge za trenere stručnjaka koji su zaduženi za brigu o međuljudskim odnosima.

Pogledajte video materijal na temu Emocionalna inteligencije i Komunikacione veštine.