Izbor partnera je jedna od najvažnijih odluka u životu pored izbora zanimanja, koja se odražava na osećaj samoostvarenosti, samozadovoljstva u pogledu životnih ciljeva.

Izbor partnera zavisi od specifičnog prelamanja kod svakog pojedinca kulturoloških stereotipa o partnerskim odnosima i braku koji prenose roditelji deci. Pored toga značajan uticaj imaju obrasci emocionalnog vezivanja dece i roditelja, odnosno kvalitet porodične klime emocionalnih odnosa.

Partneri se obično biraju po uzoru na uspešne partnerske relacije u porodici i obrnuto odbacuje se ono što se pokazalo neuspešnim izborima u porodici.

Šta znači zreo izbor partnera?

Zrelost za izbor partnera je značajno povezana sa razvijanjem samosvesti odnosno slike o sebi i realnim očekivanjima od sebe i drugih, kao i razvojem empatije za potrebe drugih, emocionalne odgovornosti, sposobnosti upravljanja svojim emocijama i ponašanjem, komunikacionim veštinama. Sve ove sposobnosti i veštine se mogu usavršavati kroz procese socijalnog učenja tokom čitavog života.

Razvijanje zrelog odnosa prema sebi i drugima predstavlja značajan domen psihoterapijskog rada. Nažalost, kod nas je još uvek nedovoljno prisutna potreba za konsultovanjem sa psihoterapeutom oko izbora partnera.

Koji su preduslovi za zreo izbor partnera?

Jedan od preduslova koji treba da ispunjava osoba zrela za izbor partnera je uspešno završen proces individuacije i separacije/odvajanja od svoje primarne porodice. Uspešnost u tome ne zavisi isključivo od godina već od kapaciteta svakog pojedinca da se osloni na sebe i preuzme odgovornost za svoje životne izbore, da postane individua psihički nezavisna, sposobna za odvojen život od roditelja.

Mnogi mladi ljudi ne uspevaju da odole pritiscima poželjnih socijalnih normi ponašanja koje im nameće porodica, već kada dođe vreme stupaju u brakove u skladu sa porodičnim očekivanjima. Pronaći „pravog“ partnera kada se ove odlike zrelog izbora slede nije lako.

Ako imate dileme oko toga da li ste napravili pravi izbor bolje je da se obratite pravovremeno porodičnom terapeutu nego da ih rešavate uz pomoć prijatelja i rođaka, koji nisu neutralni i nemaju potrebna stručna znanja.

Obraćanje stručnjacima u predbračnim savetovalištima je u svetu uobičajena pojava.

Pogledajte video materijal na temu Izbor partnera.