Psihoedukacija

Psihoedukacija

Psihoedukacija2024-04-10T12:42:42+00:00

KATEGORIJE

Funkcionalna depresija

Funkcionalna depresija ne postoji kao zvanična psihijatrijska dijagnoza već predstavlja sklop psihopatoloških ponašanja koji odgovara depresivnom poremećaju, ali ima svoje specifičnosti. Funkcionalna depresija predstavlja prisustvo depresivnih simptoma kod ljudi koji su funkcionalni u mnogim životnim oblastima, ali su nesrećni i pate u sebi, skrivajući to od okruženja. Tipične su i somatske smetnje ili hronični bol za koji se ne može utvrditi medicinski uzrok. Koncept funkcionalne depresije je sličan distimiji koja podrazumeva hronično subdepresivno raspoloženje, umor i nedostatak energije. Ključna razlika je u spoljašnjem ispoljavanju tegoba. Depresiju karakteriše umanjena funkcionalnost u učenju, na poslu, u komunikaciji sa ljudima dok kod funkcionalne depresije nema tih spoljašnih znakova disfunkcionalnosti. To je nevidljiva depresivnost skrivena i od najbliskijih osoba. Za razliku od depresivnih gde okruženje primećuje disfunkcionalnost, funkcionalno depresivni se trude da budu profesionalno/lično uspešni i da sakriju osećanje očaja, praznine i depresivnosti. Pojavljuje se najčešće kod osoba koje imaju preterana očekivanja od sebe, koje ne daju sebi pravo na grešku i nemaju dovoljno kapaciteta da podnose gubitke i neuspehe u životu. Takođe to mogu biti i osobe koje preterano zavise od odobravanja i prihvatanja drugih i koje po cenu unutrašnje patnje i izolacije nisu u stanju da podele sa drugima svoju nemoć i da potraže [...]

Agresivnost kod dece

Agresivnost kao vrsta ponašanja je vrlo zastupljenja kod dece tokom njihovog odrastanja. To je fenomen sa kojim roditelji najčešće teško izlaze na kraj. Roditelji kažnjavaju takvo dečije ponašanje i neretko se osećaju bespomoćno, jer takav pristup ne dovodi do očekivanih rezultata. Agresivno ponašanje ne izostaje, naprotiv, ustaljuje se, pogoršava i usložnjava. Šta je agresivno ponašanje? Agresivno ponašanje možemo da definišemo kao svako ponašanje koje ima za cilj da namerno povredi drugu osobu. Manifestuje se kao fizička (udaranje, pljuvanje…) ili verbalna agresija (bilo koja vrsta pretnje ili uvrede). Agresivnost se često manifestuje na direktan način (ponižavanje, vređanje, kritikovanje, insistiranje na određenim postupcima iako druga osoba to ne želi…) i tada je lako prepoznatljiva, ali postoji i prikrivena agresivnost iza koje često leži zavist i ljubomora deteta, i kao takva manifestuje se na manje uočljiv način (spletkarenje, ogovaranje, odbacivanje drugog deteta). Vrlo je značajno da detetu dozvolimo da ispolji ljutnju i nezadovoljstvo, jer će u suprotnom da ih potiskuje što kasnije vodi ka destruktivnim obrascima ponašanja. Na ovaj način se razvija pasivno – agresivno ponašanje deteta koje je usmereno protiv autoriteta, i uvek ima za nesvesni cilj da uznemiri odrasle osobe ili da ih sabotira u njihovim ciljevima ili naporima. U pasivno-agresivna ponašanja spada [...]

Psihoterapija

Šta je psihoterapija? Šta je kreativni potencijal? Šta je dečija psihoterapija? Prva emisija serijala „Pravi izbor“ TV Enter. Ljiljana Filipović, psiholog i porodični psihoterapeut u svojoj uvodnoj emisiji novog serijala porodičnog savetovališta govori o značaju i domenima delovanja psihoterapije, uz priloge i odgovore na pitanja gledalaca.

Primena hipnoterapije

Šta je hipnoterapija? Delokrug primene i najčešće predrasude o hipnozi. Način primene hipnoterapije za odvikavanje od pušenja. Efekti psihoterapije na promenu uverenja kod gojaznih osoba. Značaj istovremene primene psihoterapije i hipnoterapije za eliminisanje viška telesne težine.  

Socijalna anksioznost

Pojmovi socijalne anksioznosti i socijalne fobije. Uverenja koja socijalno anksiozne osobe mogu imati o sebi i drugima. Strah od neuspeha. Uloga i uticaj primarne porodice. Korisni terapijski pristupi za proces prevazilaženja i oslobađanja od socijalne anksioznosti.  

Seksualna terapija

Koliko su muškarci i žene spremni da pričaju o seksualnim potrebama? Različita značenja bliskosti i intimnosti i usaglašavanje oko njih u partnerskim odnosima. Koji su najpoznatiji kulturološki seksualni mitovi? Koji su najčešći problemi u seksualnom životu partnera? Uloga porodične i seksualne terapije u postizanju skladnog seksualnog života.  

Preporučujemo

    Prijavite se za seansu

    Go to Top