Modeli komunikacije. Nenasilna i nasilna komunikacija. Nesporazumi u komunikaciji. Učinak psihoterapije.
Stepen zadovoljstva porodičnim, bračnim i drugim socijalnim odnosima zavisi od kvaliteta komunikacije. Da bi se ljudi međusobno razumeli potrebno je da jasno izražavaju svoje potrebe i osećanja, kao i očekivanja koja imaju od drugih, a to su veštine koje se mogu naučiti.

Zakažite sastanak