Šta je hipnoterapija? Delokrug primene i najčešće predrasude o hipnozi. Način primene hipnoterapije za odvikavanje od pušenja. Efekti psihoterapije na promenu uverenja kod gojaznih osoba. Značaj istovremene primene psihoterapije i hipnoterapije za eliminisanje viška telesne težine.

 

Zakažite sastanak