Pojmovi socijalne anksioznosti i socijalne fobije. Uverenja koja socijalno anksiozne osobe mogu imati o sebi i drugima. Strah od neuspeha. Uloga i uticaj primarne porodice. Korisni terapijski pristupi za proces prevazilaženja i oslobađanja od socijalne anksioznosti.

 

Zakažite sastanak