Šta je psihoterapija? Šta je kreativni potencijal? Šta je dečija psihoterapija?

Prva emisija serijala „Pravi izbor“ TV Enter. Ljiljana Filipović, psiholog i porodični psihoterapeut u svojoj uvodnoj emisiji novog serijala porodičnog savetovališta govori o značaju i domenima delovanja psihoterapije, uz priloge i odgovore na pitanja gledalaca.

Zakažite sastanak