Funkcionalna depresija ne postoji kao zvanična psihijatrijska dijagnoza već predstavlja sklop psihopatoloških ponašanja koji odgovara depresivnom poremećaju, ali ima svoje specifičnosti.

Funkcionalna depresija predstavlja prisustvo depresivnih simptoma kod ljudi koji su funkcionalni u mnogim životnim oblastima, ali su nesrećni i pate u sebi, skrivajući to od okruženja. Tipične su i somatske smetnje ili hronični bol za koji se ne može utvrditi medicinski uzrok. Koncept funkcionalne depresije je sličan distimiji koja podrazumeva hronično subdepresivno raspoloženje, umor i nedostatak energije. Ključna razlika je u spoljašnjem ispoljavanju tegoba.

Depresiju karakteriše umanjena funkcionalnost u učenju, na poslu, u komunikaciji sa ljudima dok kod funkcionalne depresije nema tih spoljašnih znakova disfunkcionalnosti. To je nevidljiva depresivnost skrivena i od najbliskijih osoba. Za razliku od depresivnih gde okruženje primećuje disfunkcionalnost, funkcionalno depresivni se trude da budu profesionalno/lično uspešni i da sakriju osećanje očaja, praznine i depresivnosti.

Pojavljuje se najčešće kod osoba koje imaju preterana očekivanja od sebe, koje ne daju sebi pravo na grešku i nemaju dovoljno kapaciteta da podnose gubitke i neuspehe u životu. Takođe to mogu biti i osobe koje preterano zavise od odobravanja i prihvatanja drugih i koje po cenu unutrašnje patnje i izolacije nisu u stanju da podele sa drugima svoju nemoć i da potraže pomoć.

Za druge ste funkcionalna, uspešna osoba, ali kad se završi radni dan troše se vaši resursi. Radije ostajete kod kuće u krevetu nego da se družite sa ljudima. Ljudi ne prepoznaju da imaju problem sve dok im ne bude dosta osećanja konstantne tuge ili dok ih neki stresni događaj ne dovede do emotivnog pregorevanja.

Za procenu depresivnih simptoma možete postaviti sebi pitanja:

  • Da li ste nesrećni ili tužni?
  • Plačete li često?
  • Da li imate nizak nivo energije?
  • Imate li problema sa spavanjem?
  • Kako provodite slobodno vreme?

Svet u kome živimo je postao nesiguran što narušava osećaj sigurnosti da upravljamo svojim životom. U takvim okolnostima ljudi sa funkcionalnom depresijom se suočavaju sa velikim izazovima, ali bez mogućnosti da podele sa drugima svoju unutrašnju patnju.

Oni su svesni da ne izvršavaju sve što bi trebalo i kada bi trebalo, zbog čega su anksiozni, nesigurni i imaju manjak samopouzdanja. Ako primetite da se neko iz vašeg okruženja ovako ponaša, motivišite ga da se obrati psihoterapeutu jer se ovaj poremećaj leči psihoterapijski i /ili medikamentno.

Ljiljana Filipović, porodični psihoterapeut

Zakažite sastanak