Odnos roditelja prema deci u porodici. Favorizovanje jednog deteta u odnosu na drugo i moguće posledice. Cilj psihoterapijskog delovanja, učenje modela nenasilne komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i negovanje saradničkih odnosa među decom.

 

Zakažite sastanak